top of page

Het is strikt noodzakelijk u medisch te laten onderzoeken of u geschikt bent om te duiken

It is strictly necessary to have medical examinations as to whether you are suitable for diving

Een goede opleiding moet ervoor zorgen dat u bekend bent met:

- fysiologie                                                      - physiology

- geneeskunde  (werking lichaam onder druk)    - medicine (body under water pressure)

- fysica                                                            - physics

- materiaalbeheer                                             - material management

- zeebiologie                                                    - marine biology

A good education is to ensure that you are familiar with:

bottom of page